Reinen har vært på Seiland siden siste istid, og er en del av økosystemet på øya. Fra gammelt av svømte reinen over sundet på vei til og fra sommerbeite. I dag fraktes reinen over med pram i slutten av april, eller med trailer på ferga på nordre Seiland. Simlene kalver på Seiland om våren, og blir på øya hele sommeren for å nyte godt av det næringsrike beitet. Om vinteren er reinen på vinterbeite i indre Finnmark. De siste årene har reinen på nordre Seiland vært på øya hele året. Du kan derfor møte på rein også om vinteren.

Seilandsrein om høsten. Foto: Per Arne Askeland

Pramming av rein. Foto: Marit Helene Eira

Bilde 1: Telt ved Nordmannsjøkelen. Foto: Randulf Valle Bilde 2: Eng av sibirgressløk. Foto: Ingunn Ims Vistnes. Bilde 3: Fiskelykke! Foto: Marit Helene Eira

Reindrifta har kjørespor i den sørøstre delen av nasjonalparken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Reindrifta har kjørespor i den sørøstre delen av nasjonalparken. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Flere steder vil du finne spor etter reindrifta. Det kan være kjørespor, gjerder og gjerdeanlegg, og enkelte gjeterhytter.

Reinen er tilpasset en vandring mellom vinter- og sommerbeiter. Seiland er reinens sommerparadis, og for å klare seg gjennom den lange vinteren er det viktig at reinen bruker tiden på Seiland til å spise og legge på seg. På våren og sommeren utnytter reinen de friske grønne spirene som gror fram etter hvert som snøen smelter oppover fjellsidene. På varme sommerdager beveger reinen seg høyt til fjells eller til vindfulle plasser for å komme unna insekter og få beitero. Reinen går som regel ikke i store flokker om sommeren, men sprer seg ut i terrenget i mindre grupper.

Rein på tidlig sommerbeite. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Rein på tidlig sommerbeite. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Simler og kalv beiter rolig. Hold avstand! Foto: Ingunn Ims Vistnes

Simler og kalv beiter rolig. Hold avstand! Foto: Ingunn Ims Vistnes

Når du møter rein

Å oppleve rein på nært hold er en flott opplevelse. La det også bli en grei opplevelse for reinen, ved å huske følgende:

  • Hold hunden i bånd. Rein kan oppfatte en løpende hund som et truende rovdyr på jakt. I perioden 1. april – 20. august er det båndtvang. Også utenfor denne tiden er du pliktig til å ha hunden under kontroll. Hunder som løper løs kan være en plage for både rein, sau og annet dyreliv.
  • Ta en omvei når du ser beitende rein
  • Sett deg på huk og vent til reinen har passert hvis det kommer en reinflokk i din retning
  • På våren er reinen ekstra sårbar etter en tøff vinter, og simlene kalver. Dersom simla skremmes bort fra kalven, er det fare for kalvens liv. Når du møter rein om våren må du derfor stoppe opp og vurdere hvor du kan gå uten å skremme dyrene. Snu og ta en annen vei dersom dette er nødvendig.