Om nasjonalparken

Seiland har steile fjellsider som stuper i havet, bortgjemte blomsterenger, og Europas nordligste breer som glitrer på toppen av øya. Velkommen til en helt spesiell del av Finnmarkskysten.

Fiskelykke! Foto: Marit Helene Eira

Eng av sibirgressløk. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

På tur mot Nordmannsjøkelen. Foto: Randulf Valle

Bilde 1: Telt ved Nordmannsjøkelen. Foto: Randulf Valle Bilde 2: Eng av sibirgressløk. Foto: Ingunn Ims Vistnes. Bilde 3: Fiskelykke! Foto: Marit Helene Eira

Straumdalen. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

Lek i fjæra. Foto: Mimmi Bæivi

Bilde 1: Straumdalen. Foto: Ingunn Ims Vistnes. Bilde 2: Lek i fjæra. Foto: Mimmi Bæivi

Opplev Seiland

Seiland er kalt Norges mest utilgjengelige nasjonalpark. Men med litt planlegging er det enkelt å få til både korte og lange turer.

Planter og dyreliv

Får du øye på havørna høyt på himmelen eller blomsterenga med ballblom? På Seiland kan du oppleve mange skatter.

Ballblom i Søndre Bumannsfjord. Foto: Fylkesmannen i Finnmark

Havørn. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Hare. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Bildetekst, la stå

Flaskefjorden og Flasketind. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

Stein i fjæra. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Bilde 1: Flaskefjorden og Flasketind. Foto: Ingunn Ims Vistnes. Bilde 2: Stein i fjæra. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Landskap og geologi

På Seiland kan du oppleve uberørte vassdrag fra isbre til fjord, og et alpint landskap som fremdeles er i bevegelse.

Reindrift

Det drives aktiv reindrift på Seiland, og øya er kalvingsland og sommerbeite for rein.

Simler med kalv. Foto: Marit Helene Eira

Bildetekst, la stå

Per Mathis Pedersen og kona Martha i Survika. Gjengitt med tillatelse fra André Larssens bildearkiv

Registrering av gammetuft i Kufjordbotn. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Bildetekst, la stå

Historie – de som var her før oss

Selv om Seiland framstår som villmark, har det bodd folk her siden steinalderen.

Forvaltning og oppsyn

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet i parken.

Styrebefaring opp fra Kufjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes.

Grensemerking. Foto: Ingunn Ims Vistnes

Styrebefaring opp fra Kufjorden. Foto: Ingunn Ims Vistnes